Płatności

Płatności za zakupione uslugi można dokonywać w następujący sposób:
- Przelew na konto: 28 2490 0005 0000 4530 6894 2231
- W biurze Inter-Spes

Dane Firmy:
INTER-SPES
ul.Bitwy nad Bzurą 1
99-100 Łęczyca
TYTUŁ: abonament za Internet m-c...

Poprzedni numer konta: 40 2030 0045 1110 0000 0271 4900