Cennik

Kliknij na interesujący Cię pakiet, aby dowiedzieć się więcej.

Połączenie kablowe:

Opłata składa się z części:
Stałej 10 zł. .
Zmiennej 26,90 zł.
Opłata stała przestaje obowiązywać wyłącznie w przypadku skutecznego rozwiązania umowy.
Opłata zmienna nie obowiązuje np. okresie zawieszenia usługi na pisemny wniosek abonenta maksymalnie 2 miesiące w trakcie roku kalendarzowego.
Ograniczenie lub wyłączenie dostępu do zasobów sieci Internet z powodu braku opłat nie zwalnia użytkownika z płacenia obu części abonamentu!
* Zmiana abonamentu na wyższy bezpłatnie!
Opłata składa się z części:
Stałej 10 zł.
Zmiennej 32,35 zł.
Opłata stała przestaje obowiązywać wyłącznie w przypadku skutecznego rozwiązania umowy.
Opłata zmienna nie obowiązuje np. okresie zawieszenia usługi na pisemny wniosek abonenta maksymalnie 2 miesiące w trakcie roku kalendarzowego.
Ograniczenie lub wyłączenie dostępu do zasobów sieci Internet z powodu braku opłat nie zwalnia użytkownika z płacenia obu części abonamentu!
* Zmiana abonamentu na wyższy bezpłatnie!
Opłata składa się części:
Stałej 20 zł.
Zmiennej 30,41 zł.
Opłata stała przestaje obowiązywać wyłącznie w przypadku skutecznego rozwiązania umowy.
Opłata zmienna nie obowiązuje np. okresie zawieszenia usługi na pisemny wniosek abonenta maksymalnie 2 miesiące w trakcie roku kalendarzowego.
Ograniczenie lub wyłączenie dostępu do zasobów sieci Internet z powodu braku opłat nie zwalnia użytkownika z płacenia obu części abonamentu!
* Zmiana abonamentu na niższy 25zł.
* Zmiana abonamentu na wyższy bezpłatnie!
Opłata składa się części:
Stałej 20 zł.
Zmiennej 41,50 zł.
Opłata stała przestaje obowiązywać wyłącznie w przypadku skutecznego rozwiązania umowy.
Opłata zmienna nie obowiązuje np. okresie zawieszenia usługi na pisemny wniosek abonenta maksymalnie 2 miesiące w trakcie roku kalendarzowego.
Ograniczenie lub wyłączenie dostępu do zasobów sieci Internet z powodu braku opłat nie zwalnia użytkownika z płacenia obu części abonamentu!
* Zmiana abonamentu na niższy 25zł.
* Zmiana abonamentu na wyższy bezpłatnie!
PAKIET DOSTĘPNY W WYBRANYCH LOKALIZACJACH
Opłata składa się części:
Stałej 30 zł.
Zmiennej 43,80 zł.
Opłata stała przestaje obowiązywać wyłącznie w przypadku skutecznego rozwiązania umowy.
Opłata zmienna nie obowiązuje np. okresie zawieszenia usługi na pisemny wniosek abonenta maksymalnie 2 miesiące w trakcie roku kalendarzowego.
Ograniczenie lub wyłączenie dostępu do zasobów sieci Internet z powodu braku opłat nie zwalnia użytkownika z płacenia obu części abonamentu!
* Zmiana abonamentu na niższy 25zł.
* Zmiana abonamentu na wyższy bezpłatnie!

Połączenie hybrydowe:

Opłata składa się z części:
Stałej 10 zł.
Zmiennej 26,90 zł.
Opłata stała przestaje obowiązywać wyłącznie w przypadku skutecznego rozwiązania umowy.
Opłata zmienna nie obowiązuje np. okresie zawieszenia usługi na pisemny wniosek abonenta maksymalnie 2 miesiące w trakcie roku kalendarzowego.
Ograniczenie lub wyłączenie dostępu do zasobów sieci Internet z powodu braku opłat nie zwalnia użytkownika z płacenia obu części abonamentu!
* Zmiana abonamentu na wyższy bezpłatnie!
Opłata składa się części:
Stałej 10 zł.
Zmiennej 32,35 zł.
Opłata stała przestaje obowiązywać wyłącznie w przypadku skutecznego rozwiązania umowy.
Opłata zmienna nie obowiązuje np. okresie zawieszenia usługi na pisemny wniosek abonenta maksymalnie 2 miesiące w trakcie roku kalendarzowego.
Ograniczenie lub wyłączenie dostępu do zasobów sieci Internet z powodu braku opłat nie zwalnia użytkownika z płacenia obu części abonamentu!
* Zmiana abonamentu na niższy 25zł.
* Zmiana abonamentu na wyższy bezpłatnie!
Opłata składa się części:
Stałej 20 zł.
Zmiennej 30,41 zł.
Opłata stała przestaje obowiązywać wyłącznie w przypadku skutecznego rozwiązania umowy.
Opłata zmienna nie obowiązuje np. okresie zawieszenia usługi na pisemny wniosek abonenta maksymalnie 2 miesiące w trakcie roku kalendarzowego.
Ograniczenie lub wyłączenie dostępu do zasobów sieci Internet z powodu braku opłat nie zwalnia użytkownika z płacenia obu części abonamentu!
* Zmiana abonamentu na niższy 25zł. netto
* Zmiana abonamentu na wyższy bezpłatnie!

PAKIET DOSTĘPNY W WYBRANYCH LOKALIZACJACH

Opłata składa się części:
Stałej 20 zł.
Zmiennej 41,50 zł.
Opłata stała przestaje obowiązywać wyłącznie w przypadku skutecznego rozwiązania umowy.
Opłata zmienna nie obowiązuje np. okresie zawieszenia usługi na pisemny wniosek abonenta maksymalnie 2 miesiące w trakcie roku kalendarzowego.
Ograniczenie lub wyłączenie dostępu do zasobów sieci Internet z powodu braku opłat nie zwalnia użytkownika z płacenia obu części abonamentu!
* Zmiana abonamentu na niższy 25zł.
* Zmiana abonamentu na wyższy bezpłatnie!

USŁUGA DOSTĘPNA W WYBRANYCH LOKALIZACJACH

Opłata składa się części:
Stałej 30 zł.
Zmiennej 43,80 zł.
Opłata stała przestaje obowiązywać wyłącznie w przypadku skutecznego rozwiązania umowy.
Opłata zmienna nie obowiązuje np. okresie zawieszenia usługi na pisemny wniosek abonenta maksymalnie 2 miesiace w trakcie roku kalendarzowego.
Ograniczenie lub wyłączenie dostępu do zasobów sieci Internet z powodu braku opłat nie zwalnia użytkownika z płacenia obu części abonamentu!
* Zmiana abonamentu na niższy 25zł.

Połączenie radiowe:

Opłata składa się z części:
Stałej 10 zł.
Zmiennej 26,90 zł.
Opłata stała przestaje obowiązywać wyłącznie w przypadku skutecznego rozwiązania umowy.
Opłata zmienna nie obowiązuje np. okresie zawieszenia usługi na pisemny wniosek abonenta maksymalnie 2 miesiące w trakcie roku kalendarzowego.
Ograniczenie lub wyłączenie dostępu do zasobów sieci Internet z powodu braku opłat nie zwalnia użytkownika z płacenia obu części abonamentu!
* Zmiana abonamentu na wyższy bezpłatnie!
Opłata składa się części:
Stałej 10 zł.
Zmiennej 32,35 zł.
Opłata stała przestaje obowiązywać wyłącznie w przypadku skutecznego rozwiązania umowy.
Opłata zmienna nie obowiązuje np. okresie zawieszenia usługi na pisemny wniosek abonenta maksymalnie 2 miesiące w trakcie roku kalendarzowego.
Ograniczenie lub wyłączenie dostępu do zasobów sieci Internet z powodu braku opłat nie zwalnia użytkownika z płacenia obu części abonamentu!
* Zmiana abonamentu na niższy 25zł.
* Zmiana abonamentu na wyższy bezpłatnie!
Opłata składa się części:
Stałej 20 zł.
Zmiennej 30,41 zł.
Opłata stała przestaje obowiązywać wyłącznie w przypadku skutecznego rozwiązania umowy.
Opłata zmienna nie obowiązuje np. okresie zawieszenia usługi na pisemny wniosek abonenta maksymalnie 2 miesiące w trakcie roku kalendarzowego.
Ograniczenie lub wyłączenie dostępu do zasobów sieci Internet z powodu braku opłat nie zwalnia użytkownika z płacenia obu części abonamentu!
* Zmiana abonamentu na niższy 25zł. netto
* Zmiana abonamentu na wyższy bezpłatnie!

PAKIET DOSTĘPNY W WYBRANYCH LOKALIZACJACH

Opłata składa się części:
Stałej 20 zł.
Zmiennej 41,50 zł.
Opłata stała przestaje obowiązywać wyłącznie w przypadku skutecznego rozwiązania umowy.
Opłata zmienna nie obowiązuje np. okresie zawieszenia usługi na pisemny wniosek abonenta maksymalnie 2 miesiące w trakcie roku kalendarzowego.
Ograniczenie lub wyłączenie dostępu do zasobów sieci Internet z powodu braku opłat nie zwalnia użytkownika z płacenia obu części abonamentu!
* Zmiana abonamentu na niższy 25zł.
* Zmiana abonamentu na wyższy bezpłatnie!

USŁUGA DOSTĘPNA W WYBRANYCH LOKALIZACJACH

Opłata składa się części:
Stałej 30 zł.
Zmiennej 43,80 zł.
Opłata stała przestaje obowiązywać wyłącznie w przypadku skutecznego rozwiązania umowy.
Opłata zmienna nie obowiązuje np. okresie zawieszenia usługi na pisemny wniosek abonenta maksymalnie 2 miesiace w trakcie roku kalendarzowego.
Ograniczenie lub wyłączenie dostępu do zasobów sieci Internet z powodu braku opłat nie zwalnia użytkownika z płacenia obu części abonamentu!
* Zmiana abonamentu na niższy 25zł.
USŁUGI DODATKOWE
* Wszelkie prace związane z modernizacją, konserwacyjne lub inne zlecone przez użytkownika na terenie jego posesji lub mieszkania a nie zawinione bezpośrednio przez operatora (dostawcę usługi) mogą być rozliczane według stawki 25 zł. za godzinę + koszt dojazdu lub uzgadniane indywidualnie na wykonanie całości prac. Wszelkie usterki zawinione przez operatora usuwane są bezpłatnie np: zmiana szyfrowania, zmiana adresacji, Problem z otrzymywaniem adresu IP z serwera DHCP, itp. a zawinione przez dostawcę usługi. Podobne problemy mogą wynikać z uszkodzenia karty sieciowej, systemu operacyjnego zainstalowanego na komputerze (np. uszkodzenie systemu operacyjnego w taki sposób że nie potrafi odczytywać DNS),nieumiejętnego stosowania zapór internetowych (Firewall) itp. W takich przypadkach pobieramy tylko opłatę za dojazd.

* Opłata za dojazd do siedziby abonenta:
10 zł. na terenie Łęczycy.
15 zł. Poza terenem od 1km do 3km.
25 zł. Poza terenem Łęczycy powyżej 3km.

* Zmiana karty sieciowej (ponowna aktywacja) w przypadku podania danych potrzebnych do ponownej aktywacji bezpłatnie. W przypadku konieczności wizyty serwisu pobieramy opłatę za dojazd.
  • Czas trwania umowy promocyjnej 24 miesiące.
  • W poszczególnych przypadkach może być konieczna modernizacja przyłącza.
  • Aby dostosować parametry łącza do nowego cennika przy trwających umowach wymagany jest aneks do umowy.
  • Dla prędkości powyżej 100 Mb/s wymagane jest Gigabitowe przyłącze.